212 Bùi Tá Hán, P.An Phú (Q2), TP.Thủ Đức, TP.HCM.