Thư Pháp đại diện cho tri thức và việc học bao đời nay. Món quà ý nghĩa nhất cho các sĩ tử