Quà tặng vừa ngân sách. Chỉ cần chưa đến 500k bạn đã có món quà tốt nghiệp vô cùng ý nghĩa và thiết thực.

QUÀ TỐT NGHIỆP DƯỚI 500K

Đèn xông tinh dầu

195.000

GẤU BÔNG VIẾT TÊN

Gấu Melody Tốt Nghiệp MNV-GTN10

150.000

GẤU BÔNG VIẾT TÊN

Gấu nâu tốt nghiệp MNV-GTN04

180.000
180.000

GIỎ QUÀ TỐT NGHIỆP

Giỏ quà MNV-QUTN-GQ-05

475.000